انتشار فراخوان هجدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر پیام تسلیت «انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر» تعلیق عضوگیری «انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران» به مدت یک سال ژان کلودکریر: در بطن داستان‌های ایرانی کارهای جدید خلق کنید برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
انتشار فراخوان هجدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
پیام تسلیت «انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر»
توسط مجمع عمومی انجمن تصویب شد:
تعلیق عضوگیری «انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران» به مدت یک سال
نشان خانه تئاتر برای ژان کلود کریر
ژان کلودکریر: در بطن داستان‌های ایرانی کارهای جدید خلق کنید
برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
نجف دریابندری

محمد بهرامی

بیشتر

فاطمه (مرجان) کلیایی

سعید گودرزی

سید جواد اشکذری

ادامه در اینجا

نغمه ثمینی

محمدرسول صادقی

ادامه در اینجا