آیین نامه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر

 

فصل اول کلیات

ماده 1- نام انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر است که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه در 17 مرداد 1380 تأسیس شد.

تعریف

منظور از منتقد: افرادی که در رسانه‌‌های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، مجازی و غیر مجازی به کار تحلیل و نقد تئاتر مشغولند.

منظور از نویسنده: که در رسانه‌‌های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، مجازی و غیر مجازی به فعالیت‌هایی چون: تهیه خبر، گزارش،‌ یادداشت، ترجمه، مقاله و گفت‌و‌گو در حوزه تئاتر می‌پردازند.

منظور از پژوهشگر: افرادی که در حوزه تئاتر به فعالیت‌های پژوهشی اعم از انتشار کتاب، مقالات یا تحقیقات علمی و یا هر نوع محصول دیداری شنیداری پژوهشی مشغولند.

ماده 2- نوع انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی، هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل شده است.

ماده3- مدت فعالیت: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر می‌تواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.

ماده4- مرکز فعالیت: انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران در خانه تئاتر و در حال حاضر به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی(شهید برادران مظفر)، جنب نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.

ماده5- موضوع فعالیت: با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.

ماده6- عضویت: انجمن دارای سه نوع عضویت است: وابسته، پیوسته، افتخاری.

الف- عضو پیوسته دارای تمامی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت است و تحت پوشش تمامی حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد. عضو پیوسته می‌تواند به منظور انتخاب در هیأت مدیره انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در تمامی مجامع عمومی دارای حق رأی است.

ب- عضو وابسته از حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره انجمن و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود. عضو وابسته فقط دارای حق رأی در مجمع عمومی عادی و نیز مجمع عمومی فوق العاده انجمن یا خانه تئاتر است.

 ج- عضو افتخاری شامل تمامی کسانی است که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) که با پیشنهاد هیأت مدیره انجمن و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر، به عضویت افتخاری خانه تئاتر و انجمن درآمده و در صورت تأیید هیأت مدیره، می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر می‌تواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیأت مدیره خانه تئاتر معرفی و در صورت موافقت آن هیأت، کارت عضویت افتخاری صادر کند.

ماده 7- شرایط عضویت در انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر :

 ورود به انجمن به دو طریق ممکن خواهد بود:

الف) شرکت و نامزد شدن در یکی از بخش‌های مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن؛ که در صورت کامل بودن پرونده متقاضی، عضویت وی، یک سال وابسته و سپس پیوسته خواهد شد.

 ب) ارائه مستندات و مدارک مرتبط با حوزه فعالیت انجمن؛ که در این حالت عضویت فرد یک سال وابسته و سپس حسب مدرک تحصیلی و نیز شرایط آمده در بخش عضویت وابسته، عضویت متقاضی به پیوسته ارتقا می‌یابد.

مستندات مورد نیاز برای عضویت‌های وابسته و پیوسته

عضو وابسته

الف-  دارا بودن مدرک دانشگاهی دکترا در رشته های تئاتر،علوم ارتباطات(روزنامه نگاری)، پژوهش هنر، سایر رشته‌های هنری یا علوم انسانی. این اشخاص یک سال عضو وابسته و سپس پیوسته خواهند شد.

ب-  دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد فقط در رشته های تئاتر،علوم ارتباطات(روزنامه نگاری). این اشخاص دو سال عضو وابسته و سپس پیوسته خواهند شد.

ج-  دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی فقط در رشته های تئاتر و علوم ارتباطات(روزنامه نگاری). این اشخاص ابتدا برای سه سال وابسته و سپس پیوسته خواهند شد.

د-  دارا بودن مدرک دانشگاهی کاردانی فقط در رشته های تئاتر و علوم ارتباطات(روزنامه نگاری). این اشخاص ابتدا برای چهار سال وابسته و سپس پیوسته خواهند شد.

ه-  دارا بودن مدرک دانشگاهی دیپلم فقط در رشته های تئاتر و علوم ارتباطات(روزنامه نگاری). این اشخاص ابتدا برای پنج سال وابسته و سپس پیوسته خواهند شد.

و-  پژوهشگران با ارائه حداقل یک کتاب، یا هر اثر شاخص پژوهشی دیگر فارغ از هر مدرک تحصیلی بالای دیپلم (پایان‌نامه‌های تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نظر نیست) می‌توانند تا یک سال به عضویت وابسته در آمده و سپس به عضو پیوسته ارتقا یابند.

عضو پیوسته

منظور عضوی است که شرایط عضویت در انجمن را داشته و حداقل یک سال از زمان عضویت‌اش گذشته باشد.

تبصره 1- زمان ارائه مدارک متقاضیان عضویت در انجمن اردیبهشت هر سال است.

تبصره 2- افرادی که در این آئین‌نامه به عنوان پژوهشگر معرفی شده‌اند و نیز اعضای افتخاری، از شرکت در مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن و نیز ارائه کپی خبرنگاری یا معرفی‌‌نامه رسمی رسانه‌ای معاف هستند.  

تبصره3- تمامی متقاضیان عضویت (چه از طریق مسابقه و چه از طریق غیر مسابقه ) باید به ازای سه سال فعالیت پیوسته رسانه ای ، برای هر سال فعالیت 4 اثر منتشر شده در یکی از رسانه های معتبر و رسمی با امضای صاحب اثر ارائه کنند.

تبصره4- ارائه رزومه کامل شخصی و حرفه ای در زمان ارائه پرونده الزامی است. مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده عبارتند از: کپی شناسنامه از تمامی صفحات، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به هیأت مدیره وقت انجمن، ارائه 6 قطعه عکس 3 در 4

تبصره5 - هیأت مدیره انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تأئید می‌کند.

 

ماده8- تکالیف اعضاء

 

پرداخت حق عضویت سالانه به خانه تئاتر در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پایان خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 0105687070009  بانک ملی ، شعبه خشایار (کد 544) و ارائه فیش بانک به انجمن و ارائه آن به امور مالی از طریق انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر

شرکت در مجامع عمومی انجمن و خانه تئاتر.

عضویت و مشارکت‌ در کارگروه‌ های انجمن.

چنانچه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را می‌تواند به صورت کتبی به هیأت مدیره انجمن ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.

 

5-8

م- تمامی اعضای پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی هایی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد، حضور یابند؛ مگر آن که دارای عذر موجه و مستند باشند.

 

ماده9- ارزشیابی، رتبه بندی، تعلیق و لغو عضویت

 1. مطابق با شیوه نامه ارزشیابی اعضای انجمن منتقدان نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر (پیوست‌های آیین‌نامه) عملکرد تمامی اعضای پیوسته و وابسته، شامل:حضور در مجامع عمومی و انتخابات انجمن و خانه تئاتر، همایش ها و جشن های انجمن و خانه تئاتر، جلسات پرسش و پاسخ انجمن برای نمایش ها، ورک شاپ ها وکلاس های آموزشی انجمن، حضور در مجله شفاهی انجمن، حضور در جشنواره های رسمی و اصلی تئاتر کشور همچون: فجر، عروسکی، آئینی- سنتی و ...، همکاری با سایت انجمن، مشارکت در سامانه رأی دهی به منظور انتخاب بهترین نمایش هر سال و همچنین حضور فعالانه در دیگر فعالیت‌های صنفی انجمن، سنجیده و مطابق با آن جریمه و پاداش مربوطه اعمال خواهد شد.
 2.  هیات مدیره  می تواند بر اساس عملکرد صنفی اعضای جدید سال های وابسته بودن آن ها را کسر یا اضافه کند.
 3. ارزیابی سالانه در نیمه هر سال طبق شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی اعضا صورت می‌گیرد.
 4. در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای  از طرف هر یک از اعضای هیأت مدیره انجمن می‌تواند از طریق بازرس انجمن عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورده و یا لغو عضویت کند؛ تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ شود. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز اعتراض خود را به بازرس هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس نیز ابتدا آن اعتراض را در هیأت مدیره انجمن مطرح و در صورت لزوم به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع خواهد داد.

5-9-     عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع تمامی حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.

 

ماده 10- مجمع عمومی عادی

 1. مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار در آخرین ماه سال(اسفند) برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضاء می‌رسد.
 2. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یک‌بار در ماه اسفند برگزار خواهد شد.
 3. بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد می‌کند.( در قالب حدود و اختیارات آئین‌نامه)
 4. بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیأت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.

 

مجمع عمومی عادی فوق العاده

 1. به درخواست بازرس انجمن و در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیأت مدیره برای انتخابات تشکیل می‌شود.
 2.  تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.

مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در هر زمان میسر است.

تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل اطلاع‌رسانی شود.

 

ماده11- روش تشکیل مجمع عمومی

 1. جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت به عمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
 2. در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود. در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می‌شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در فهرست ذکر شده به امضای عضو می‌رسد. منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می‌کند که به امضای رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید. حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و او نیز باید صورتجلسه را تأیید کند.

 

ماده 12- هیأت مدیره

 1. اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، 5 نفر و 2 نفر عضو علی‌البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
 2. حداکثر یک هفته پس از انتخابات در نخستین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نایب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.

3-12-  جلسات هیأت مدیره باید حداقل 15 روز یک‌بار تشکیل شود و هر جلسه با نصف به علاوه یک تعداد از اعضاء و حضور بازرس رسمیت دارد.

4-12-  در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت مدیره در سه نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.

 1. هیأت مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد ضروری تا پایان اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.

6-12-  شایان ذکر است اعضای هیأت مدیره بابت دوران خدمت خود در انجمن حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند. تمامی مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر و هیأت مدیره انجمن خواهد بود.

 1. پس از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضای هیأت مدیره انجمن بر اساس مسئولیت آنها داده خواهد شد.

8-12-  معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و انجمن  لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.

ماده13- امور مالی و محاسباتی

تمامی مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می‌شود و انجمن حق داشتن هیچ‌گونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد؛ تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری و یا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت به صورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.

 

شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی اعضای انجمن

به منظور ارزیابی و ارتقای توانمندی‌های صنفی و علمی اعضای انجمن، دو دسته وظایف اجباری و فعالیت‌های اختیاری به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

وظایف اجباری:

هیأت مدیره انجمن موظف به راه اندازی، نظارت و راهبری کارگروه‌های شش گانه با مشارکت صد در صدی اعضاء خواهد بود. این شش کارگروه عبارتند از:

 الف) کارگروه امور صنفی و رفاهی

ب)کارگروه آموزش و ارتقای علمی

ج) کارگروه سایت انجمن و سامانه رأی دهی

د) کارگروه مسابقه مطبوعاتی و جشن سالانه

هـ) کارگروه بین الملل

 و) کارگروه ارزیابی و ارتقای صنفی.

عضویت اعضا هیأت مدیره به جز کارگروه ارزیابی و ارتقای صنفی که اجباری است در سایر کارگروه ها اختیاری خواهد بود. کارگروه ارزیابی و ارتقا صنفی تنها کارگروهی است که اعضا آن فقط اعضاء هیأت مدیره هستند. تصمیمات سایر کارگروه‌ها می بایست به تصویب هیأت مدیره انجمن برسد.

بر همین اساس:

 1. هر عضو انجمن اعم از پیوسته و یا وابسته موظف است چهار دسته فعالیت اجباری را در طول سال انجام دهد. عدم انجام هر کدام از این وظایف مشمول جریمه خواهد شد:

1-1- ثبت حداقل 52 رأی در سامانه رأی دهی(سالانه).

2-1- انتشار دست‌ کم سالانه چهار اثر در مطبوعات و رسانه های رسمی.

3-1- حضور در مجامع انجمن خانه تئاتر.

4-1- عضویت حداقل در یکی از کارگروه‌های شش گانه انجمن(امور صنفی و رفاهی، آموزش و ارتقای علمی، سایت انجمن و سامانه رأی دهی، مسابقه و جشن سالانه، بین الملل، ارزیابی و ارتقای صنفی)

5-1- رعایت و تعهد به شیوه‌‌نامه انضباطی انجمن.

 1. هر دسته از وظایف اجباری 9 امتیاز دارد؛ بر این اساس کف امتیازات اعضا 45 امتیاز است.
 2.  جرایم عدم انجام وظایف اجباری در سه سطح اعمال می شود:

1-3-  جریمه تخلف و کوتاهی در انجام وظایف اجباری در سال اول: یک درجه تنزل در عضویت.  

2-3-  جریمه تکرار تخلفات در سال دوم: تعلیق عضویت.

3-3-  جریمه تکرار تخلفات در سال سوم برابر با اخراج از انجمن و لغو عضویت در خانه تئاتر است.

4-3-  اعضای اخراج شده تا یک سال امکان درخواست عضویت مجدد را ندارند.

5-3- تعیین جریمه عدم تعد به شیوه‌نامه انضباتی بر عهده هیأت مدیره بوده و بنا به تصویب اکثریت هیأت مدیره این جریمه از تنزل عضویت تا اخراج را شامل می‌شود.

فعالیت‌های اختیاری:

 1. هر عضو انجمن اعم از پیوسته و یا وابسته به منظور افزایش امتیاز و ارتقای رتبه خود در ارزیابی سالانه، فعالیت‌هایی اختیاری را در قالب پنج دسته زیر انجام دهد:

الف) حضور در نشست‌های تخصصی، سیمنارها، همایش‌ها و جشن سالانه انجمن.

ب) حضور در جشنواره های معتبر و سراسری کشور همچون؛ فجر، آئینی ـ سنتی و عروسکی.

ج) شرکت در ورک شاپ ها و کارگاه‌های انجمن.

د) ارتقای مدرک تحصیلی (ترجیحاً مرتبط با رشته‌های تئاتر، علوم ارتباطات و رسانه).

هـ) فعالیت‌های تئاتری(نویسندگی، بازیگری، کارگردانی، پژوهش، تدریس و ...)

 1. به جز شرکت در ورک شاپ ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن که 19 امتیاز دارد، همه فعالیت‌های اختیاری 14 امتیاز دارند.

رتبه بندی اعضا:

 1. با توجه به مجموع امتیازات وظایف اجباری(45) و فعالیت‌های اختیاری(75)، امیتاز اعضا از 100 امتیاز محاسبه خواهد شد.
 2. رتبه بندی شامل سه رتبه A,B,C به شرح زیر است:
  1. رتبه C برای امتیاز 0 تا 45
  2. رتبه برای امتیاز 45 تا 75
  3. رتبه برای امتیاز 75 تا 100
 3. مزایایی که به رتبه تعلق می گیرد: فقط خدمات عمومی خانه تئاتر(شامل: کارت عضویت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و معرفی به سالن‌های نمایش برای بهره‌مندی سالانه از برنامه‌های نمایشی.)
 4. مزایایی که به تعلق می گیرد: خدمات عمومی خانه تئاتر(شامل: کارت عضویت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و معرفی به سالن‌های نمایش برای بهره‌مندی سالانه از برنامه‌های نمایشی) و معرفی به جشنواره‌های داخلی برای دریافت کارت خبرنگاری آن جشنواره.
 5. مزایایی که به رتبه A  تعلق می گیرد: خدمات عمومی خانه تئاتر(شامل: کارت عضویت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و معرفی به سالن‌های نمایش برای بهره‌مندی سالانه از برنامه‌های نمایشی) و معرفی به جشنواره‌های داخلی برای دریافت کارت خبرنگاری آن جشنواره، احتمال معرفی به عنوان بهترین عضو سال انجمن در جشن سالانه، بهره‌مندی از ورک‌شاپ‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نیز خدمات ویژه انجمن.